İç Mekan Tasarımıyla,

Hedefimiz İhtiyaçları ve Beklentileri
Karşılayan Nitelikli Mekanlar Yaratmak

Butik hizmet anlayışıyla, müşterilerimizin ve kullanıcıların mekansal gereksinimlerini ve beklentilerini işlevsel ve estetik tasarım çözümleri üreterek yeniden kurguluyoruz.

Ofis projelerinde, mekansal elemanların tasarımında estetik yönü kurumsal kimlik, marka imajı ve şirket kültürünü destekleyen; işlevsel ve kurgusal olarak organizasyon yapısı, iş akış şemaları ve şirket içi iletişim hatlarıyla uyumlu; konfor bağlamında çalışan performansı ve motivasyonu olumlu etkileyen tasarım çözümleri üretilmektedir.

Perakende sektöründe mağaza tasarım, ürünün doğru tüketiciye ulaştırılması için ürünün lokasyon, konumlandırılması, teşhir sistemleri ve aydınlatması gibi birçok etkeni içinde barındıran kompleks bir tasarım alanıdır. Mağaza tasarımlarında, son tüketicinin satın alma davranışı tetikleyen ürün sergileme yöntemleri ve satın alma sürecindeki mekansal deneyim kurgulanmaktadır.

Ofis tasarım kılavuzu'nu buradan inceleyebilirsiniz.

Konforlu Mekanlar İçin
Yaratıcı Tasarım Çözümleri

Her müşterinin ve projenin kendine özgü özellikleri ile mekanın karakteristiklerini harmanlayarak genel tasarım kalıpları ve şablonları dışında özel ve yaratıcı tasarım önerileri sunuyoruz.

Bir kullanıcı olarak bir projedeki en önemli nokta kullanım ve mekansal deneyimdir. Yaratıcılığı ve mekansal deneyimi bir araya getirerek özgün bir mekan ve hizmet tecrübesi sağlıyoruz.

Kullanıcının ve müşterisinin farklı olduğu mekanlarda kullanıcı profili analizini gerçekleştirirken kullanıcı gereksinimlerini ve müşteri beklentilerini ortak bir çatı altında harmanlayarak veriye ve bilgiye dayalı bir tasarım öneriyoruz.

Müşterilerimizin ve kullanıcıların beklenti ve isteklerini tespit ederek mekanın nihai halinin üç boyutlu şekilde görselleştirilmiş görüntülerini oluşturuyoruz. Proje sürecinin her aşamasında müşterilerimizle fikir alışverişi içerisinde bulunarak, mekansal elemanların görsel uyumluluğunu koruyan alternatifler sunarak fikirlerine önem vererek birlikte kararlarımızı alıyoruz.

Kafe/Restaurant Proje alanı (2,872 m2)
8%
Ofis Proje Alanı (16,738 m2)
45%
Mağaza Proje Alanı (17,246 m2)
47%
1
UYGULANABİLİRLİK
Her projeyi kendi özelinde ele alarak gerek teknik gerekse finansal olarak uygulanabilir detaylarla sonuçlandırıyoruz. Proje süresinde müşteri ve diğer teknik ekiplerle koordineli çalışma sonucunda kullanım beklentilerini ve hedef bütçeleri dikkate alarak optimum tasarıma ulaştırıyoruz.
2
KOORDİNASYON
Mimar ve mekanın gerektirdiği diğer uzmanlık alanları ile ortak çalışma içerisinde yer alarak iç mekana dair tüm elemanlar ve donatılarda uygulayıcı taşeronlarla koordinasyon sağlayarak ekip çalışması sonucunda tüm detayların çözülmesi sürecinde bulunuyoruz.
3
MESLEKİ SORUMLULUK
İçinde bulunduğumuz proje süreçlerinde meslek ahlakını korumayı ve proje sahiplerinin beklentilerine ve isteklerine mesleki standartlar çerçevesinde saygı göstermeyi temel ilkelerimizden biri olarak kabul ediyoruz. İç mimari tasarımın günlük hayatın bir temeli ve gereksinimi olduğu bilincini ve toplumsal farkındalığın kazanılmasını mesleki sorumluluğumuz olarak görüyoruz.
4
ERİŞİLEBİLİR HİZMET
İç mimarlığın bir lüks değil, bir gereklilik olduğu felsefemizden yola çıkarak, mekanın ve projenin niteliksel ve niceliksel özellikleri fark etmeksizin herkesin erişebileceği bir hizmet anlayışıyla faaliyetlerimizi gerçekleştiriyoruz. Tecrübelerimiz sonucunda özelleştiğimiz tasarım alanlarının yanında özel yaşam alanlarından kompleks mekan tasarımlarına dek mesleki bilgi deneyimlerimizi paylaşmak sorumluluğunu taşıyoruz.

İç mimari tasarımın bir ayrıcalık değil, herkes ve tüm mekan türleri için gereklilik olduğuna inanıyoruz. Bu yüzden, iç mimarlık hizmetinin de herkes için erişilebilir olması hedefiyle hizmet veriyoruz.